El comú renova el paviment de l'aparcament de Prat de la Creu
La primera fase de les obres afectarà les plantes -1, -2 i -3, que quedaran
tancades als usuaris durant un màxim de 3 mesos a partir de d’avui.
Mentre durin els treballs els abonats hauran d'estacionar a les plantes 3, 4
i 5 i els no abonats, a la 1 i 2.
Els treballs implicaran canvis en el funcionament habitual de la instal·lació.
A partir d'aquest dimecres, els abonats hauran d'entrar-hi exclusivament per
l'accés de la Plaça Rebés mentre que l'entrada a la resta d'usuaris quedarà
limitada al de Prat de la Creu.
La darrera remodelació important que s'havia fet al paviment del
pàrquing, que es va posar en funcionament l'any 1982, es va produir fa
gairebé vint anys. El comú inicia avui unes obres que va adjudicar el 6 de
desembre passat a l'empresa UTE CEVALLS-LOCUB, SA, per un import
lleugerament superior al milió d'euros. Es preveu que els treballs
s'enllesteixin en 9 mesos.
L'aparcament Prat de la Creu-Centre Ciutat ofereix un total de 798 places.

El Pirineu avui