En el darrer Consell General de la Xarxa C17, que està formada per 19 ajuntaments de les poblacions situades en el recorregut de la línia de tren R3 entre Barcelona i Puigcerdà, 2 consells comarcals i una vintena d’empreses, entitats i fundacions, s'ha decidit potenciar la mobilitat dels vehicles elèctrics a la C-17. Per això s'està treballant per augmentar l'oferta de punts de recàrrega, de titularitat pública i privada, amb l'objectiu de facilitar l'ús d'aquest tipus de vehicles tant als polígons industrials com a les viles i ciutats. A més, es crearà un mapa amb els llocs on els conductors poden recarregar el seu vehicle.

De fet, l'ajuntament de Puigcerdà preveu instal·lar una estació de recàrrega ràpida al parc dels Quatre Camins i possiblement una altra semi ràpida a la plaça del Rec.

A banda de millorar la xarxa viària de la C-17 perquè sigui un eix sostenible i estratègic, un dels altres principals objectius dels ajuntaments de les poblacions per on passa aquesta via és pressionar per agilitzar el desdoblament de la línia ferroviària de la R3. El Ministeri de Foment està redactant el projecte constructiu del desdoblament de la línia entre Parets i la Garriga i s’està pendent de l’estudi d’impacte ambiental. Des de la xarxa C-17 han explicat que veuen possible un inici d'obres el 2019 i que continuaran mantenint converses amb Foment per demanar el desdoblament total de la R3.

El desdoblament de la línia ferroviària R3 obrirà noves oportunitats també per al transport de mercaderies, que ara ja fan algunes empreses grans del sector alimentari. S'han iniciat converses amb ADIF i amb algunes empreses per conèixer la demanda potencial i la viabilitat tècnica per a l'increment de fluxos de transport en aquest sentit.

El Pirineu avui