Segons les darreres dades fetes públiques pel departament d'Estadística, la importació de carburants al llarg de l’any passat ha estat de 177,48 milions de litres, el que suposa un descens del 0,2% respecte als 177,83 milions de litres importats durant 2016.
Així mateix, durant el mes de desembre ha estat de 17,68 milions de litres, la qual cosa representa una variació percentual negativa respecte al mateix mes de l’any anterior del 4,4%.
Les dades mostren que aquest mes de desembre, en comparació amb el mateix mes de l'any anterior, només el fuel domèstic presenta un augment, amb un 4%. Per contra, el gasoli de locomoció i la gasolina sense plom presenten descensos, amb un 12,3% i un 2,6%, respectivament.

D'altra banda, la importació de carburants amb dades ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any, presenta una tendència estable en el darrer mes, tot i que negativa, mantenint-se en un valor negatiu de tres dècimes

El Pirineu avui