Les societats Pronet, Mutuand i l’Hotel Isard s’han afegit, aquest dilluns, a la xarxa d’empreses inclusives, que ja aplega un total de 10 entitats. La Xarxa va néixer en el marc de l’estratègia per a la inclusió laboral de les persones amb discapacitat, i la seva missió és facilitar el dret laboral de les persones amb discapacitat i assegurar la igualtat d’oportunitats en aquest àmbit.

Les tres empreses que han signat el conveni per esdevenir inclusives han integrat, cada una, una persona a les seves plantilles.

En el cas de l’empresa Mutuand, ha incorporat un auxiliar administratiu, amb un contracte de 20 hores setmanals..

Per part de Pronet, la seva inclusió a la Xarxa s’ha materialitzat amb la contractació d’una persona de neteja amb un contracte de 20 hores setmanals.

Finalment, l’Hotel Isard ha incorporat un ajudant de cambrer a la seva plantilla, amb una jornada també de 20 hores setmanals.

Les empreses que s’adhereixen a la xarxa no només es comprometen a contractar persones amb discapacitat, sinó que garanteixen que ho fan en un entorn obert, inclusiu i amb igualtat de condicions. A més, per la seva banda el Govern ofereix un itinerari específic d’orientació laboral per a les persones que necessitin suport, i posa a disposició dues orientadores especialitzades del Servei d’Ocupació per fer-ne el seguiment.

El Pirineu avui