Un projecte que ha generat controvèrsia amb els sindicats, que finalment no han signat l´informe de la comissió consultiva. L´executiu considera que aquesta comissió no s´ha d´utilitzar com a espai de negociació i que hi havia demandes dels sindicats que sobrepassaven línies vermelles, com la que fa referència a la reducció de la jornada laboral, que mantenen, com el sector privat, en les 40 hores setmanals.

La ministra ha destacat que el Govern ha tingut en compte demandes com la mobilitat interna o mantenir el 75% de la retribució de l´antic lloc de treball en cas de reubicació per accident no laboral, i també s´ha compromès a estudiar allargar la jubilació als 70 anys.

Com a avenços destacables i objectiu de la reforma la ministra ha destacat el nou sistema d´incentius, la mobilitat, la carrera horitzontal i la formació continuada.

Parlen al vídeo: EVA DESCARREGA, MINISTRA DE FUNCIÓ PÚBLICA

El Pirineu avui