UNICEF demana protegir els infants en el món digital alhora que es millora l'accés a internet dels més desfavorits
El darrer informe que ha fet públic l'organització revela les divisions digitals i explora els debats actuals sobre les repercussions d'internet i les xarxes socials en la seguretat i el benestar dels nens.

L'informe explora els avantatges que la tecnologia digital pot oferir als nens més desfavorits, inclosos els que creixen en la pobresa o que es veuen afectats per situacions d'emergència humanitària.

L'informe presenta dades actuals i anàlisi sobre la utilització d'internet per part dels nens, nenes, adolescents i joves i les conseqüències de la tecnologia digital sobre el seu benestar, i explora debats cada vegada més amplis sobre l’addicció digital i el possible efecte del temps de pantalla al desenvolupament cerebral.

Parlen al vídeo: MARTA ALBERCH, DIRECTORA UNICEF ANDORRA

El Pirineu avui