L’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran, l’IDAPA, prepara un seguit de millores per tal de potenciar els camins del territori i convertir-los en dinamitzadors socials i econòmics. Una de les accions que durà a terme aviat, i que s’està treballant en el marc de la Taula de Camins de la demaració té a veure amb la millora de la seguretat en determinades zones naturals.

D’altra banda, de cara al 2018, la Taula de Camins també vol seguir fent millores en camins i ampliant les activitats que s’hi poden fer.

Justament fa uns dies la Taula de Camins, que agrupa a una quarantena d’actors públics i privats del territori, ha fet reunió de balanç del 2017. Una de les accions principals d’aquest curs ha estat donar una empenta comunicativa a la Taula. D’entrada, per visibilitzar el canvi de nom, fet que ha comportat un nou logotip, un tríptic informatiu i una nova web.
D’altra banda, al butlletí mensual SENdÈRIA, s’hi ha afegit un nou canal informatiu a Twitter que ve a complementar la presència de la Taula a Facebook. El Pla d’acció 2017 de la Taula, que establia les actuacions que havia d’executar l’IDAPA en matèria de camins, preveia gairebé una vintena de propostes. D’aquestes, una quinzena s’han executat totalment o parcialment, i només quatre no s’han dut a terme per raons diverses.

Parlen al vídeo: PERE PORTA, DIRECTOR IDAPA

El Pirineu avui