L’any 2016 l’economia de Catalunya va créixer de forma clara, amb un increment de l’activitat econòmica del 3,4%, tot superant els nivells previs a la crisi. Tot i això, no totes les comarques van seguir aquest ritme i bona part de les de l’Alt Pirineu i Aran es van quedar endarrerides. Així, al Pallars Jussà l’economia no només no va créixer, sinó que va caure un 0,8%. Al Pallars Sobirà ho va fer un 2,1% i a la Val d’Aran un 0,5%. Així consta a l’Anuari Econòmic Comarcal 2017 del BBVA, publicat recentment. Cal dir que la situació no ha variat excessivament des que Catalunya va deixar enrere la recessió el 2013. Des d’aleshores, aquests territoris muntanyencs no han aixecat cap i acumulen caigudes en el període d’un 2,2% en el cas dels dos Pallars, i d’un 0,4% en el cas de l’Aran. A més, hi ha un patró general entre aquestes comarques que no aconsegueixen recuperar-se: un creixement del sector primari però una caiguda de la indústria superior al 5% i un sector serveis que creix molt lleugerament. El creixement de l’activitat econòmica, en canvi, si que es va notar a les altres tres comarques de l’Alt Pirineu i Aran. Així, a l’Alt Urgell aquest va ser del 3,7%, a Cerdanya del 3,5% i a l’Alta Ribagorça de l’1,5%.

El Pirineu avui