L'augment de la concentració de gasos a l'atmosfera produïda per les activitats industrials i el transport, han incidit en les activitats vinculades a l'agricultura i la ramaderia.

Des del Centre de Suport Territorial de l'ICGC s'ha organitzat una jornada per donar a conèixer estudis i mesures d'adaptació que s'han optat per afrontar el canvi climàtic.

L'avançament de les brotades dels arbres, la caiguda de les fulles i el canvi de maduració són algunes de les alteracions més visibles causades pel canvi climàtic. El sector que més s'ha ressentit és l'agricultura que s'ha d'adaptar de manera progressiva a aquest efecte.

La jornada ha finalitzat amb una taula rodona on s'ha tractar les perspectives i propostes d'actuació i una posterior visita al Centre d'Interpretació de sòls del Pirineu.

Parlen al vídeo: ROBERT SAVÉ, COORDINADOR VITICULTURA I ENOLOGIA IRTA

El Pirineu avui