Creu Roja Andorrana es mostra satisfeta
per l’augment de les donacions de sang dels darrers anys.
L’última campanya de col·lecta de sang, , ha superat les
expectatives i ha permès sobrepassar la xifra desitjada de 1.000 donacions en tot l’any.
En total, l’any 2017, s’han fet 1.167 donacions i 367 han estat de nous donants.
El 2017 ha sigut un bon any per les donacions de sang. Amb les diferents campanyes
de col·lectes que ha organitzat Creu Roja Andorrana al país s’ha aconseguit arribar als
1.167 donants. A més a més, també s’aprecia un augment en les noves donacions, que
enguany han arribat a les 367, marcant una diferència de més de 100 noves donacions
envers l’any passat.
Segons les dades recollides, l’augment de donacions ha estat progressiu des del 2015,
quan no es va arribar al miler en tot l’any. D’aquesta manera, es mostra que any rere
any i campanya rere campanya la població andorrana està més conscienciada i
s’implica més; per exemple, mentre que a la col·lecta de sang del mes de setembre es
van fer un total de 272 donacions, a la campanya de desembre s’ha sumat un total de
307 donacions.

El Pirineu avui