Els Pirineus són una de les zones de Catalunya més afectades per perillositat geològica: inundacions, despreniments, esllavissades, fluxos torrencials, allaus i esfondraments. Per aquest motiu, l'ICGC ha organitzat un debat per analitzar la morfologia i funcionament de la vessant nord de Portainé, un punt confliciu on els anys 2006, 2008 i 2011 va patir seriosos despreniments i esllavissades.

El tram de la carretera afectat es va reforçar amb 11 dics de malla que han mantingut l'estabilitat.

Les dinàmiques naturals del barranc de Portainé hi han permés experimentar i estudiar les dinàmiques torrencials per trobar quins sistemes i actuacions s'adeqüen millor al terreny.

A més del barranc de Portainé, al Pallars Sobirà s'han intervingut el barranc de Borente de Ribera de Cardós, el barranc de la Guingueta, el d'Escós, entre altres.

Parlen al vídeo: CARLES FAÑANÁS, TÈCNIC FORESTAL

El Pirineu avui