Durant el mes de desembre, la policia local de Tremp, dirigirà una campanya de control de velocitat dels vehicles mitjançant un radar mòbil; amb l'objectiu de recollir dades per fer un estudi de la velocitat dins el municipi.

Els radars mòbils s'ubicaran en 7 punts conflictius de la ciutat on s'han detectat més sinistres i excés de velocitat.

Els controls s'activaran per detectar i denunciar les vehicles que superin els 50 km dins del nucli urbà amb l'objectiu que els vehicles adoptin una conducció apropiada per la zona on es circula.

Les dades s'utilitzaran per proposar noves mesures que garanteixin una millor qualitat de vida pels ciutadans de Tremp.

El Pirineu avui