La CASS vol recordar als pensionistes espanyols que resideixen al país, que
per evitar que l’Institut Nacional de Seguretat Social (INSS) espanyol realitzi
una retenció del 10% de la seva pensió, ha d’enviar un cop l’any el certificat de
residencia fiscal generat pel Departament de Tributs i Fronteres de Govern.
Aquest certificat s’ha d’enviar a la seu de l’INSS on el pensionista espanyol
està registrat per correu ordinari.
També s’informa que tot i que no és responsabilitat de l’ens fer aquesta gestió,
la CASS, amb la voluntat d’ajudar en aquest tràmit a tota persona que ho
sol·liciti, pot enviar aquests certificats. Les persones que així ho desitgin hauran
de realitzar aquest tràmit per les tardes, per no afectar els temps d’espera dels
usuaris que realitzen tràmits que son de competència exclusiva de la CASS.
Per a qualsevol complement d’informació, podeu contactar amb cass@cass.ad
o trucant al telèfon 870870.

El Pirineu avui