El departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat ha concedit set noves places públiques a la residència sociosanitària de Puigcerdà. Fins fa poc, el centre disposava de 36 places d'aquest tipus i fa uns mesos se n'hi van sumar 4 més. Amb aquestes set places noves, la Fundació Hospital de Puigcerdà augmentarà fins a 47, un 30% més, el nombre de places públiques que pot oferir, el que suposarà una disminució de la llista d'espera actual per obtenir-ne una.

Un cop es facin efectives aquestes noves places, la Fundació Hospital de Puigcerdà les adjudicarà als usuaris seguint l'ordre de la llista d'espera. Això no afectarà l'atenció i els serveis que reben sinó la tarifa que paguen, que en alguns casos es reduirà al ser plaça pública. Des del punt de vista de la institució, poder tenir aquestes places concertades amb el departament suposa un ingrés recurrent.

L'equipament sociosanitari de Puigcerdà ofereix places públiques i privades, aquestes últimes són majoria. En total hi ha unes 140 places residencials i una vintena de places d'hospital de dia.

Parlen al vídeo: ALBERT PIÑEIRA, ALCALDE DE PUIGCERDÀ

El Pirineu avui