L'Automòbil Club d'Andorra ha presentat aquest matí l'informe IMACA 2016, que recull totes les dades referents a la mobilitat del país, centrades en la sinistralitat, les sancions, el nombre de vehicles matriculats o l'afectació del trànsit en l'atmosfera del país, entre d'altres.
L'IMACA 2016 ha presentat en la seva primera part totes les dades del 2016 referents a la mobilitat, destacant una de molt important: Andorra va ser l'any 2016 un país amb mortalitat zero. Una dada que, segons ha explicat el secretari general de l'ACA s'ha de marcar com a objectiu a assolir any rere any.
L'Informe de Mobilitat d'enguany també destaca l'augment de les sancions fetes pel Cos de Policia, sobretot per casos d'excés de velocitat, malgrat que s'han reduït les sancions per l'ús del telèfon mòbil durant la conducció o per conduir sense portar el cinturó de seguretat.
La bona qualitat de l'aire a Andorra és una dada més de l'informe, que destaca, però, que la pitjor qualitat de l'aire es dóna els dies laborables. La circulació de vehicles particulars i el repartiment de mercaderies es manté alt i constant durant la majoria de dies laborables, afectant la qualitat, sent significativa la disminució dels nivells d'immissió dels contaminants primaris durant el cap de setmana. Anar a la feina a peu, parar el motor del cotxe si fem aturades de més d'un minut o canviar petits hàbits en la nostra conducció diària -que poden arribar a reduir un 20 per cent del consum de combustible- serien mesures per millorar l'atmosfera durant la setmana.

El Pirineu avui