La proposició de llei presentada per DA fomenta la precarietat laboral pel grup mixt i els liberals creuen que hi ha molts aspectes a millorar. DA i el Govern asseguren que modernitzarà la legislació laboral.

El Consell General ha acceptat la presa en consideració de la proposició llei de relacions laborals. Des del grup mixt es considera que fomenta la precarietat. Per aquest motiu, els consellers del PS han estat els únics que han votat en contra. Els liberals tenen dubtes, tot i que creuen que el debat és necessari. Anticipen que hi ha molts aspectes a millorar.

Des de DA s'ha recollit la voluntat de debatre i millorar la llei amb les aportacions dels grups parlamentaris. S'han defensat, però, de les critiques del PS.
decla Josep Anton Bardina, conseller DA
El Govern ha donat el seu criteri favorable a considerar que les lleis actualitzen i donen resposta a a les necessitats del mercat laboral.

La nova llei abarateix l´acomiadament injustificat i redueix els terminis de preavís, també de les hores extra. D´altra banda crea nous tipus de contracte, amplia i estableix nous permisos per maternitat o cura de fills malalts, elimina el contracte oral i el de baix rendiment. Fomenta la inclusió laboral dels discapacitats i endreça els mecanismes de diàleg entre treballador i empresari.

Parlen al vídeo: Silvia Bonet, consellera grup mixt - Víctor Naudi, president suplent grup mixt SPD - Rosa Gili, consellera grup mixt PS - Judith Pallares, consellera grup liberal - Xavier Espot

El Pirineu avui