Aquest dimarts els quinze integrants del mòdul de “Coneixement de la Societat Catalana i el seu marc jurídic” han rebut un diploma de reconeixement. Aquestes formacions tenen com a objectiu facilitar una primera acollida a les persones que arriben a Catalunya, per tal de promoure l'autonomia personal, així com la igualtat d'oportunitats entre la ciutadania.

El mòdul consta de 5 sessions de 3 hores, en les que s'ha introduït en els drets i deures fonamentals que regulen la societat catalana, l'estatus jurídic de les persones estrangeres; a més de mostra els òrgans de govern de les diferents institucions i els diversos equipaments culturals i cívics que tenen a l'abast.

La formació es complementa amb dos cursos de 90 hores cadascun de llengua catalana i llengua castellana. Els 15 nouvinguts iniciaran un segon mòdul de “Coneixements laborals” centrat en la inserció laboral.

Parlen al vídeo: CONSTANTÍ ARANDA, PRESIDENT CONSELL COMARCAL PALLARS JUSSÀ

El Pirineu avui