Les comarques de l’Alt Pirineu i Aran rebran aquest any un total de 444.477 euros per part de la Generalitat per tal de desplegar les polítiques de joventut als diferents municipis i comarques. Aquest pressupost, així com també totes les actuacions que se’n deriven, queda recollit al contracte programa 2017 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Bona part d’aquest pressupost, un total de 191.567 euros, es destinarà als plans locals i comarcals de joventut que s’impulsen a 37 ens locals de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Val d’Aran.
Mitjançant aquests plans, els diferents ajuntaments i consells comarcals duen a terme actuacions que el propi món local ha definit com a estratègiques per donar resposta a les necessitats particulars dels joves de cada municipi. En total, a les comarques pirinenques hi ha avui 8.086 nois i noies de 15 a 29 anys, equivalent al 14,8% del total de població. A més de dotar diferents poblacions de personal tècnic compartit per a desplegar aquestes polítiques, les actuacions dels plans locals i comarcals de joventut abasten diferents línies d’actuació que van des d’aspectes laborals a temes de salut jove, passant per l’oferta educativa o la cultura.
A més, també s’ha consignat un total de 125.000 euros per al manteniment i el desplegament del catàleg de servei a les quatre Oficines Joves que hi ha en funcionament a l’Alt Pirineu. Juntament amb els Punts d’Informació Juvenil, aquestes quatre OJ formen part de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil i van atendre el 2016 un total de 12.487 usuaris i 19.681 consultes, majoritàriament relacionades amb l’oferta educativa i el mercat laboral.

Finalment, el Contracte Programa també inclou una partida destinada als serveis comarcals de joventut de l’Alt Pirineu i Aran, que per aquest 2017 és de 127.910 euros. Al llarg de l’any 2016, Joventut va registrar a les comarques pirinenques de Catalunya un total de 387 activitats d’educació en el lleure. El nombre de participants a aquestes activitats va ser de 13.418, entre joves i monitors.

El Pirineu avui