El Conservatori de Música dels Pirineus, que agrupa alumnes de la Seu d’Urgell, Puigcerdà i Berga, ha iniciat el curs 2017-2018 amb un increment del 26% d’alumnes matriculats. Concretament hi ha 77 alumnes i 81 places ocupades, ja que alguns dels estudiants cursaran dues especialitats instrumentals a la vegada. El conservatori ha experimentat un increment significatiu del nombre d’alumnes al llarg dels seus tres anys d’existència passant dels 13 inicials, als 61 de l’any passat fins arribar als 77 actuals. Per seus, Berga comptarà amb 46 alumnes, Puigcerdà en tindrà 9 mentre que a la Seu d’Urgell n’hi haurà 22. Això representa una mitjana d’ocupació del 45% de places disponibles en els tres centres que formen part del conservatori, unes xifres que satisfan als seus responsables.

A més, el conservatori durà a terme diversos projectes conjunts durant l’any acadèmic actual.
D’una banda, s’ha donat continuïtat al projecte simfònic que comporta la implicació d’una vuitantena d’alumnes de les tres escoles de música del centre. D’altra banda, també s’ha impulsat un projecte de cant coral que compta amb la participació dels alumnes de 4t curs, els quals, oferiran un recital en una actuació programada a la Seu d’Urgell el 15 d’abril de l’any que ve. Per últim, el conservatori també tindrà presència al Festival de Música Antiga dels Pirineus a través de la participació de quatre alumnes i dos professors.

Parlen al vídeo: SÒNIA LANAU, DIRECTORA ESCOLA MÚSICA LA SEU

El Pirineu avui