Dues torres elèctriques de la Pobla de Segur mostren una imatge diferent de l'habitual. Des del dissabte les dues torres estan decorades amb peces de roba com a acte de protesta per denunciar la recuperació del projecte de la línia de molt alta tensió (MAT)

Des de la Plataforma s'ha organitzat aquest acte per reclamar el soterrament de les línies que passen pels nuclis urbans, a més d'informar als veïns que els projecte de la MAT no està paralitzat.

L'acte és va desenvolupar en un parc infantil situat a l'estació de Tren on hi ha dues grana torres elèctriques, l'hora de l'acte va coincidir amb l'arribada del tren dels llacs per donar més ressò de la protesta i conscienciar als turistes de la situació.

Al mes de juliol, la subestació d'Isona va obtenir la declaració d'impacte ambiental favorable per part del ministeri de Medi Ambient. Red Eléctica preveu iniciar les obres de la subestació a finals d'any.

El projecte mostra que part del traçat del corredor passa a molt pocs metres d’alguns nuclis dels termes municipis de Conca de Dalt, Tremp i la Pobla de Segur. Les afeccions a la salut que causarà als habitants de les poblacions afectades, fa que Red Eléctrica no s’aculli a la legislació vigent que podria obligar-la a desmantellar la línia.

Recordem que al novembre de l'any 2015 el consell comarcal va demanar un informe a una assessoria tècnica on es va concloure que la línia no era necessària.

El Pirineu avui