El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat les obres per a construir una rotonda a la C-14 a Oliana per un import de 516.000 euros. Aquesta actuació permetrà millorar la seguretat i la canalització del trànsit en aquest punt de la xarxa, alhora que facilitarà l’accessibilitat a una zona industrial del poble. Els treballs començaran aquest hivern, amb un termini d’execució de set mesos. Els treballs consisteixen en la formació d’una rotonda  al nord del nucli urbà d’Oliana, a la sortida cap a la Seu d’Urgell. Aquesta rotonda permetrà accedir al polígon industrial els Figolers, situat al marge esquerra de la carretera, i també a les zones de la Valldan i la Colònia, situades al marge dret de la carretera. La rotonda tindrà 40 metres de diàmetre exterior, la calçada estarà formada per dos carrils de 4 metres, un voral exterior d’1 metre i un voral exterior de 0,5 metres, amb una gorguera trepitjable de 2 metres. A més de la rotonda i de la modificació dels trams propers de la C-14, es preveu la formació d’un vial d’accés al polígon dels Figolers d’amplada variable entre els 5 i els 7 metres i una longitud d’uns 120 metres de longitud i un petit tram d’uns 80 metres de connexió amb el vial de la Valldan.

El Pirineu avui