Des del punt de vista budista la vida i la mort són un tot únic, en el qual la mort és el començament d'un altre capítol de la vida. Aquesta idea és fonamental en els ensenyaments budistes, tot aquest procés presenta una sèrie de realitats transitòries i en constant canvi anomenades "Bardos"
La mort és un aspecte que el budisme no amaga: el tracta com a pas cíclic, vital, cap a la reencarnació.
A Àsia és part de la vida quotidiana. Segons el budisme, la mort és la fi del cos, però la ment continua.
La ment passa, doncs, per un estat intermedi anomenat bardo, en tibetà. Per conèixer quins són aquests estats de consciència i que passa després de la mort física, el venerable Thubten Gyatso està oferint al Principat una sèrie de conferències per tractar aquest tema.

Gyatso és autor de diversos llibres i actualment dirigeix un centre budista a Berga.
El pròxim dilluns, 30 d'octubre es tancarà el cicle de conferències budistes sobre el procés de viure.

Parlen al vídeo: THUBTEN GYATSO, MESTRE BUDISTA

El Pirineu avui