Aquest dilluns s'ha iniciat el buidatge bianual del canal de Gavet, per realitzar-hi tasques de manteniment i millora. Abans de buidar completament el canal s'extreuen els peixos que forment part de l'ecosistema per lliurar-los, posteriorment, en algun dels embassaments més propers.

Mitjançant la pesca elèctrica, els operaris recorren tot el tram del canal amb salabres per recollir tots els peixos que es seleccionen i finalment s'alliberen al riu.

En l'últim buidatge és van rescatar més de 1500 exemplars de peixos autòctons.

Des d'Agent Rurals cada cop és realitza el buidatge del canal, es fa un control dels peixos que s'extreuen per classifica'ls entre espècies autòctones i al·lòctones.

En ecosistemes tancats com és el canal de Gavet l'impacte de les espècies al·lòctones no és molt alt, ja que representa entre un 5 i un 10% dels peixos rescatats. En ecosistemes oberts com embassaments el percentatge d'espècies al·lòctones pot representar 90% de la fauna.

El canal de Gavet estarà tancat durant cinc setmanes.

Parlen al vídeo: MERITXELL GONZÁLEZ, TÈCNIC OBRA CIVIL ENDESA - CRISTINA BORDES, AGENT RURAL

El Pirineu avui