Les obres de reforma del clavegueram de la zona del passeig de Tremp ja han començat. Des de principis de més part del passeig té restringit l'accés dels vehicles per la intervenció. Les obres s'han concentrat a un lateral per no tallar l'activitat completa de la zona.

La millora del sistema de clavegueram era una intervenció necessària des de feia anys i que finalment ara és una realitat.

La meitat de la dotació pressupostària del projecte ha estat subvencionada pel Pla de Barris, amb el que s'ha contractat 7 operatius per desenvolupar l'obra.

Comptant amb les dues zones conflictives del passeig, s'espera finalitzar l'obra a finals d'any.

Parlen al vídeo: ANTONIO FLORES, CONSELLER OBRES TREMP

El Pirineu avui