Fins a 59.962 vehicles han entrat al país durant els quatre dies de pont del 12 d'octubre, tal com han informat des de l'àrea de Mobilitat del Govern. Així, la xifra d'entrades registrada a través dels dos punts fronterers supera en 4.000 cotxes les previsions realitzades inicialment.

La frontera hispanoandorrana ha registrat el volum més important de trànsit, amb una entrada total de 40.620 vehicles mentre que a la francoandorrana se n'han comptabilitzat 19.342. Es destaca que en comparació al pont del Pilar de l'any 2010, en què els dies van coincidir exactament amb els d'aquest últim pont, l'entrada global de vehicles ha augmentat un 16,77%.

Per dies, al pas fronterer del sud, el dia de més trànsit ha estat el divendres amb 11.342 vehicles, seguit del dissabte amb 10.951, del dijous amb 10.684, i del diumenge amb 7.643 entrades de vehicles. Al pas fronterer del Pas de la Casa, el dia amb el volum més destacat d'accés ha estat el dissabte amb 6.259 cotxes, seguit del diumenge amb 5.407, del divendres amb 3.908, i finament del dijous amb 3.768 vehicles.

Al llarg dels quatre dies de pont, els dispositius de mobilitat han estat coordinats entre Mobilitat, el servei de Policia i els serveis de circulació dels comuns concernits.

El Pirineu avui