Dins del conveni signat amb l'empresa Ecoembes, el Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça ha instal·lat 36 nous contenidors de vidre al llarg de tota la comarca.

Els nous contenidors estan dissenyats amb el sistema “vacri” que facilita el buidatge de grans quantitats de vidre a la vegada. El canvi pretén seguir apostant pel reciclatge de la comarca.

En xifres aquest 12% es tradueix en 14,06 tones reciclades de paper, 12,26 tones d'envasos i 18,70 de matèria orgànica.

Un factor determinant de la millora ha estat les campanyes de reciclatge als grans productors en les que s'han repartit, pels diferents productors, contenidors per la fracció orgànica i el vidre.

Els nous contenidors facilitaran la feina als ciutadans i establiments que s'estalviaran el buidatge ampolla a ampolla.

Parlen al vídeo: JOSEP LLUÍS FARRERO, PRESIDENT CONSELL COMARCAL ALTA RIBAGORÇA

El Pirineu avui