Durant el mes d'octubre els parcs naturals i les reserves nacionals es preparen per gestionar l'excés de visitants als espais naturals amb motiu de la brama del cérvol.

Des de la Generalitat de Catalunya s'activa durant tota la brama un servei d'informació i ordenació de l'ús públic en els diferents espais naturals.

L'objectiu del servei és canalitzar les visites a les zones de més fàcil accés i facilitar material òptic per ajudar als visitants a gaudir de la brama.

Amb el desplegament d'aquest servei s'evita que els visitants facin moviments erràtics i evitar molèsties innecessàries als cérvols.

La brama del cérvol és el reclam turístic per excel·lència dels espais naturals.

El Pirineu avui