Aquest dimecres el Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça ha aprovat el projecte d'ampliació i reforma de la seva seu.

La intervenció està prevista majoritàriament a la planta baixa de l'edifici on es projectarà la creació de quatre nous despatxos destinats a l'àrea de Serveis Socials, l'adequació de l'oficina de promoció turística amb un nou accés directament de l'exterior i la supressió de les barreres arquitectòniques.

L'ampliació i reforma pretén donar a l'àrea de Serveis Socials la privacitat necessària per desenvolupar les diferents tasques. La construcció dels nous despatxos no afectarà la façana de l'edifici, ja que s'ubicaran a la part posterior de la seu.

El canvi d'ubicació de l'oficina de turisme, pertén donar un accés més directe a aquesta, a més d'oferir més visibilitat per millorar la projecció turísitca de la comarca.

El pressupost estimat de la intervenció és de 180.000€ que estaran cofinançats pel Departament de Governació, Diputació de Lleida i fons propis.

Parlen al vídeo: JOSEP LLUÍS FARRERO, PRESIDENT CONSELL COMARCAL ALTA RIBAGORÇA

El Pirineu avui