Els propers 16, 17 i 18 d'octubre, de 8.30 h a 14.00 h i a la sala de plens del Consistori, l'Ajuntament de Puigcerdà lliurarà els xecs per llibres de text i/o material escolar corresponents al curs 2017/2018 a les famílies alumnes d'Educació Primària (de primer fins a sisè).

L'ajut és de 30 €, i per poder-se'n beneficiar cal que els infants estiguin escolaritzats en un centre d'ensenyament del municipi de Puigcerdà, figurar com a inscrits al padró municipal d'habitants de Puigcerdà i no tenir deutes pendents amb el centre educatiu derivats de l'adquisició de llibres, material escolar o participació en les activitats organitzades pel centre.

Recordem que cada curs escolar, l'ajuntament de Puigcerdà lliura aquest tipus d'ajuts. Primer als alumnes de primària i més endavant als d'educació infantil, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius

El Pirineu avui