El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha iniciat la licitació de les obres per a construir una rotonda a la C-14 a Oliana, a l’Alt Urgell per un import de 608.000 euros. Aquesta actuació permetrà millorar la seguretat i la canalització del trànsit en aquest punt de la xarxa, alhora que l’accessibilitat a una zona industrial. Els treballs començaran l’hivern vinent, amb un termini d’execució de set mesos.

Les obres que s’impulsen consisteixen en la formació d’una rotonda al nord del nucli urbà d’Oliana, a la sortida cap a Coll de Nargó. Aquesta rotonda permetrà accedir al polígon industrial els Figolers, situat al marge esquerra de la carretera, i també a la població de la Valldan, ja al Solsonès, i a la zona de la Colònia, situades totes dues al marge dret de la carretera. La rotonda tindrà 40 metres de diàmetre exterior, la calçada estarà formada per dos carrils de 4 metres, un voral exterior d’1 metre i un voral exterior de 0,5 metres, amb una gorguera trepitjable de 2 metres.
A més de la rotonda i de la modificació dels trams propers de la C-14, es preveu la formació d’un vial d’accés al polígon dels Figolers d’amplada variable entre els 5 i els 7 metres i una longitud d’uns 120 metres de longitud i un petit tram d’uns 80 metres de connexió amb el vial de la Valldan.

Parlen al vídeo: MIQUEL SALA, ALCALDE D’OLIANA

El Pirineu avui