Les obres de reforma i sanejament de l'antiga estació de la Pobla de Segur ja s'han posat en marxa. Des de fa més d'una setmana els operaris treballen per rehabilitar tota l'estructura i cablejat de l'edifici on s'ubicarà el Centre Catalitzador de l'oferta de mobilitat turística sostenible de la Pobla de Segur. L'obra és una de les actuacions que es contemplen dins del projecte de dinamització del patrimoni natural i cultural d'ambdues bandes del Pirineu.

El centre serà un punt d'informació que aglutinarà totes les ofertes de turisme sostenible que disposa la comarca. També tindrà la funció de Centre d'Atenció de BTT i Centre d'Interpretació de Collegats-Boumort.

La rehabilitació mantindrà l'estructura original de l'antiga estació, conservant els porxos i els ràfecs. El període d'habilitació durarà mig any, s'espera tenir enllestida la reforma a finals d'aquest any.

L'obra forma part de la primera fase d'un projecte de rehabilitació de tots els equipaments i espai de la zona de l'estació de la Pobla.

L'actuació costa 336 mil euros finançats entre el programa Interreg POCTEFA i el Pla de Foment Turístic del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Des de FGC s'està plantejant habilitar l'hangar situat al costat de la via com a recepció pels usuaris de la línia Lleida-La Pobla de Segur.

Parlen al vídeo: LLUÍS BELLERA, ALCALDE DE LA POBLA DE SEGUR

El Pirineu avui