Durant dos dies, el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, ha realitzat una jornada informativa per donar a conèixer totes les troballes i jaciments arqueològics que hi ha dins l'espai del parc.

La recerca aqueològica en àrees d'alta muntanya és una pràctica relativament actual, ja que la disciplina considerava que aquests espais no havien estat explotats pels humans fins èpoques molt recents. Gràcies a un estudi arqueològic que s'està duent des del 2004 al Parc Nacional, les muntanyes que formen el parc són unes de les més ben documentades d'Europa. La jornada vol mostres els resultats de tots aquest any d'estudi i recerca.

La major part dels jaciments arqueològics trobats en el parc estan vinculats principalment en l'explotació ramadera.

La jornada es divideix en dues parts, una conferència i una sortida a camp on s'han visitat espais de gran rellevància arqueològica, com ha estat la Cova del Sardo de Boí.

Primers vestigis de presència humana en el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici és remuntes al 3500 ac.

Parlen al vídeo: ERMENGOL GASSIOT, DEPARTAMENT PREHISTÒRIA UAB

El Pirineu avui