El passat divendres 9 de juny, Dia Internacional dels Arxius, l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell va fer una presentació pública de la restauració del Llibre de Consells del Consolat de la Seu d'Urgell dels anys 1431 a 1509.
Es tracta d'un volum de gran format, de 995 folis de paper i amb cobertes de pell, inicialment tenyides de color vermell, motiu pel qual el llibre es va conèixer durant segles com a "Llibre Vermell".

El volum es trobava desenquadernat i amb els primers i darrers quaderns de paper en mal estat, amb el paper molt trencadís, diversos estrips i una acumulació de pols i brutícia. La intervenció ha consistit en el desmuntatge de tot el volum, la restauració dels fulls un a un i la seva reenquadernació, sempre conservant els materials originals i reintegrant únicament les parts necessàries per a assegurar-ne una correcta conservació i fer-ne possible la manipulació i consulta.
La restauració, a càrrec de la restauradora Laura Feliz Oliver, es va realitzar entre l'agost del 2016 i el febrer del 2017.

Parlen al vídeo: LLUÍS OBIOLS, HISTORIADOR

El Pirineu avui