Durant dos dies, el Pallars Jussà ha acollit el “Mini-fòrum Motivacional 2017” organitzat pel GETEM (Grupo Espanyol de Trabajo en Entrevista Motivacional) i el Consell Comarcal del Pallars Jussà.

El fòrum estructura diferents tallers que proporcionen als professionals, eines i coneixements per aprofundir en les diverses tècniques i aplicacions de l'entrevista motivacional.

Aquesta és una pràctica professional moderna per incitar al pacient a fer canvis significatius en el seu estil de vida.

El mini-fòrum ha comptat amb la participació de 45 professionals de l'àmbit clínic, educatiu i social, de tot l'estat. L'aforament limitat ha permès als assistents crear un espai de reflexió i interacció òptim per actualitzar els coneixements i intercanviar experiències.

Entre els tallers que s'han plantejat s'ha inclòs l'entrevista motivacional amb teràpies com el ioga o la dinàmica amb cavalls. En funció el tipus de tractament que necessita el pacient els procediements i tècniques es centren molt en ell, així succeeix amb els pacients amb drogodependència o càncer de llarga duració.

Les seccions del fòrum s'han dut a terme entre l'Epicentre i el centre d'equinoteràpia “Lo Camp” de Tremp.

Parlen al vídeo: ANTONI GUAL, PSIQUIATRE I PRESIDENT GETEM

El Pirineu avui