L'ajuntament de Puigcerdà traslladarà la Unitat d'Escolarització (UEC) compartida a l'antic edifici dels mestres, situat a la plaça de Call, on actualment hi ha el local d'Entitats de la vila. Després de traslladar la UEC a l'antiga Acadèmia del Llac ara fa uns anys, l'equip de govern ha cregut convenient buscar als alumnes i monitors una nova ubicació més cèntrica i més adaptada a les seves necessitats.

El consistori ja ha iniciat els treballs d'adequació de l'espai, que abans era un habitatge i per tant cal convertir-lo en un lloc on els alumnes puguin portar a terme les activitats.

La Unitat d'Escolarització Compartida és un servei que consisteix en un espai alternatiu on cursar temporalment l'Educació Secundària Obligatòria (ESO). Està adreçat a alumnes de 3r i 4t curs d'ESO que tenen dificultats per seguir el ritme d'aprenentatge en una aula convencional, ja sigui per motius d'actitud incorrecta, manca d'assistència o molt baix rendiment. A la UEC de Puigcerdà hi han actualment 6 alumnes inscrits.

Parlen al vídeo: ALBERT PIÑEIRA, ALCALDE DE PUIGCERDÀ

El Pirineu avui