El Síndic de Greuges de la Seu d’Urgell, Àngel Rúbio, ha presentat les Memòries 2016, un recull de consultes i queixes que s'ha presentat aquest dilluns, en les que fa constar que es manté la manca de respecte pel descans dels veïns en alguns locals d'oci de l'eixample urbà.

Els altres temes que més preocupen el Síndic i als ciutadans de la Seu són la neteja de carrers amb bufadors i les defecacions de gossos, que persisteixen en les preocupacions adreçades a Rúbio.
Les queixes i consultes per l'excés de soroll a la nit en alguns espais i carrers són un dels eixos principals de l'Informe Memòria 2016 que recull totes les inquietuds que els veïns li han fet arribar al llarg de l'any passat en un document que s'ha presentat públicament en un ple extraordinari convocat el passat dilluns al vespre.

L'informe, de 130 pàgines remarca que es mantenen els problemes greus de convivència entre determinats locals d'oci nocturn i els veïns que hi viuen just a damunt.
El síndic ha fet referència a pubs ubicats prop de la plaça del Camp de Codina, i un local del carrer Mare Janer.

Rúbio també ha inclòs en l'informe la queixa per la neteja de la via pública per part de l'Ajuntament mitjançant el sistema conegut com a bufadors, ja que contamina l'aire de la ciutat i perjudica les persones amb afectacions respiratòries.
Les defecacions de gos en la via pública i parcs també són una de les principals preocupacions ciutadanes i, en aquest tema, no hi ha hagut avenços significatius en 2016.

Parlen al vídeo: ÀNGEL RÚBIO, SÍNDIC DE GREUGES DE LA SEU

El Pirineu avui