Dins del Programa Treball a les 7 comarques en dinamització comercial, s'ha dut a terme un dels 5 seminaris del cicle de xarrades “La Tertúlia del Comerç” per donar eines i bones pràctiques en diferents àmbits del sector comercial.

Aquest dijous s'ha realitzat la segona conferència a l'Ajuntament de la Pobla de Segur on s'ha tractat com treballar la identitat, el posicionament i la diferenciació del comerç.

Mostrar als comerciants que amb petits canvis es pot millorar molt la imatge d'un local.

Molts establiments comercials de petit format estan funcionant al llarg de Catalunya, tots ells tenen en comú la capacitat que l'empresari té per tirar endavant i mostrar una actitud molt oberta al canvi.

També s'afegeix la forta pressió que des del últims anys fa la compra online, per les petites empreses fa que competir amb aquesta plataforma sigui un malson, obligant als empresaris a contrarestar aquesta competència amb altres serveis més personalitzats.

Parlen al vídeo: VICKY SANCHO, ASSESSORA DE COMERÇ, APARADORISTA I MERCHANDISING

El Pirineu avui