El curs vinent, 2017-18, l'institut Joan Brudieu de la Seu d'Urgell oferirà cursar el currículum mixt Batxibac, que permet als alumnes completar el batxillerat i el baccalauréat i obtenir així la doble titulació.
El programa batxibac, impartit en els centres específicament autoritzats pel Departament d'Ensenyament, permet a l'alumnat cursar un currículum mixt que suposa fer un terç de l'horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i cursar les matèries Llengua i literatura franceses i Història de França.

Per accedir al batxibac l'alumnat ha de demostrar un nivell bàsic de francès, equivalent al B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.
Els objectius d'aquesta doble titulació són:
Oferir una formació bicultural i bilingüe.
Afavorir la mobilitat dels joves a escala europea, des de l'educació secundària, permetent un accés de ple dret a qualsevol universitat dels dos països.
Facilitar la inserció professional i la mobilitat dintre del món del treball amb un plus de coneixement d'una llengua i una cultura que ens són properes.
Possibilitar que l'alumne assoleixi el nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència en llengua francesa.

Parlen al vídeo: XAVIER FALCÓ, DIRECTOR INSTITUT JOAN BRUDIEU

El Pirineu avui