Dins del marc d'activitats del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció precoç (CDIAP) s'ha iniciat la 31a edició de la Trobada de musicoteràpia per famílies. L'activitat està destinada a famílies, amb la finalitat d'enfortir els vincles pares-fills, a més de realitzar detecció precoç i donar a conèixer el servei a la comarca.

La musicoteràpia és un recurs per treballar els aspectes cognitius, emocionals, socials i físiques de l'infant. Es crea un espai on cada nen i nena es predisposa a interactuar a través de la música.

Segons la psicòloga, Lorena Picca, la musicoteràpia es desmarca de l'educació musical, tot i que els infants indirectament aprenen nocions de música. La finalitat de la musicoteràpia és crear un canal de comunicació i de joc per potenciar les relacions socials.

Els tallers tenen com a objectiu donar a conèixer el CDIAP, un servei gratuït adreçat als infants de 0 a 6 anys, per tal de prevenir, detectar, diagnosticar i tractar trastorns en el desenvolupament, per afavorir el creixement del menor.

Parlen al vídeo: LORENA PICCA, PSICÒLOGA CDIAP ALTA RIBAGORÇA

El Pirineu avui