Per quart any, l'ajuntament de Puigcerdà i la Fundació Adis aposten per mantenir el programa Boomerang, que ofereix sessions de logopèdia, fisioteràpia i psicomotricitats als nens i nenes de 6 a 18 anys que tenen alguna necessitat especial. A partir dels sis anys, la Generalitat deixa de cobrir aquest tipus d'ajuda als infants. Per seguir atenent les seves necessitats, el consistori i la fundació ofereixen als nens i joves l'atenció personalitzada d'un especialista durant una hora a la setmana i al llarg del curs escolar.

L'ajuntament és qui subvenciona íntegrament el servei, mitjançant la partida pressupostària de 'Transeünts i Famílies', i la fundació Adis s'encarrega de coordinar-lo i cedir el local on tenen lloc les sessions.

Actualment, una vintena d'usuaris utilitzen aquest servei, alguns dels quals reben una sessió de logopèdia, fisioteràpia o psicomotricitat, mentre que d'altres reben l'atenció de dos o tres especialistes, segons les seves necessitats.

A banda d'infants i joves de Puigcerdà, els especialistes també atenen menors d'altres municipis de la comarca, fet que comporta la implicació dels seus ajuntaments.

Parlen al vídeo: ALBERT PIÑEIRA, ALCALDE DE PUIGCERDÀ

El Pirineu avui