El Parc Natural de l'Alt Pirineu ha iniciat un projecte per donar a conèixer el paper que juga la ramaderia per mantenir l'ecosistema del parc.

La iniciativa es basa en la distribució de cartells informatius sobre el paper que juga cada espècie animal ramadera amb la conservació de la biosfera del parc.

En el cartell es mostren les diferents races de bestiar que trobem al PNAP i la fauna que interactua amb ell, ja que una bona gestió ramadera permet millorar l'ecosistema de certa fauna i flora.

En el cartell també ensenya els passos que ha de seguir un turista quan es topa amb un ramat del parc.

El sector ramader ha mostrat suport a la proposta, ja que en alguns casos s'han trobat turistes en l'interior dels camps per acostar-se als ramats, i a causa de la irresponsabilitat, els animals n'han sortit perjudicats.

Amb aquest tipus d'actuacions s'espera potenciar la ramaderia perquè sigui un dels eixos principals de gestió del parc; i destinar recursos per millorar les infraestructures ramaderes, conservar els hàbitats i donar suport a les fires ramaderes.

Parlen al vídeo: MARC GARRIGA, DIRECTOR PARC NATURAL ALT PIRINEU - NATXO DE CASTELLARNAU, REPRESENTANT UNIÓ PAGESOS JUNTA RECTORA PNAP

El Pirineu avui