L'Arxiu del Pallars Jussà ha rebut documents i fotografies de fons particular. El passat 16 de març, l'alcalde de Tremp, Joan Ubach i la Sra. Maria Flors Farré van signar un acord de cessió d'una part dels documents de les famílies Ruiz-Sala i Farré-Sostres.

El fons cedit compta amb 57 documents en suport de paper en els que es troben escriptures de compravenda, titulacions, plànols, entre altres; i 133 fotografies familiars en format digital. Entre el fons també s'ha cedit publicacions de revistes, diaris i atles.

Aquest tipus de fons ens mostra els canvis socioculturals que hi ha hagut durant aquests últims cent anys. Segons la Flors, antigament no tothom feia carrera, per tant el fet de disposar d'un diploma donava gran connotació a la família.

Des de l'arxiu s'anima a tots els ciutadans que tinguin documents o fotografies a casa seva que les portin a l'arxiu, ja que és una forma de preservar la memòria i història de la nostra gent i comarca.

Parlen al vídeo: FLORS FARRÉ, PROPIETÀRIA FONS RUIZ I FARRÉ

El Pirineu avui