El Servei de Ciutadania i Immigració del Consell Comarcal de Cerdanya i el Servei d’Acollida de l’ajuntament de Puigcerdà, amb el suport de la Generalitat, impulsen una nova edició dels cursos sobre societat catalana i coneixements laborals, adreçats a totes aquelles persones estrangeres que fa poc temps que resideixen a la comarca. Amb aquesta formació, es pretén dotar l’alumnat de les competències necessàries per comprendre la realitat social en la que viu i promoure la seva autonomia i la igualtat d’oportunitats.

El primer curs serà el 'Mòdul C: coneixement de la societat catalana, del seu marc jurídic i de l’entorn', que tindrà lloc del 6 al 20 de març. El segon curs serà el Mòdul B: Coneixements laborals” i es farà del 8 al 24 de maig. Tots tindran una durada de 15 hores i es realitzaran al Consell Comarcal de Cerdanya.

La certificació d’haver assistit al 75% de les hores de cada curs garantirà l’adquisició de dos dels tres mòduls de formació necessaris per obtenir el Certificat d’Acollida, un document de validesa jurídica en els processos d’estrangeria.

El Pirineu avui