Des del 2007, amb la posada en marxa de la Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a la dependència, el Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça ha registrat 339 sol·licituds de valoració de dependència, dels quals s'han resolt 269 casos amb gran dependència i dependència severa.

Des del Consell Comarcal amb la col·laboració dels Serveis Social, el CAP i la Residencia, es va organitzar unes jornades per donar a conèixer els graus de dependència de les persones gran i la possibilitat que ofereix Serveis Socials per fer valoracions de dependència i anticipar-se al dia que sigui necessari.

Quasi un 20% de la població de l'Alta Ribagorça és major de 65 anys. Des de l'àrea de Serveis Social apunten que és important informar sobre la necessitat de sol·licitar la valoració de reconeixement de grau, ja que en una situació de manca d'autonomia, la valoració permet agilitzar els tràmits.

Gràcies a les jornades informatives són molts els que s'han interessat per sol·licitar al Consell Comarcal la valoració de dependència.

Parlen al vídeo: JOSEP LLUÍS FARRERO, PRESIDENT CONSELL COMARCAL ALTA RIBAGORÇA

El Pirineu avui