La nova convocatòria del Pla Leader Alt Urgell-Cerdanya ha rebut un total de 27 sol·licituds d'ajut. Dels expedients presentant abans de 19 de gener, quan es va finalitzar el termini, 25 són de projectes privats i els dos restants corresponen a ajuntaments. Les propostes, en cas que s'executin totes sumen en total una previsió d'inversió al territori de prop 3,5 milions d'euros. La petició de subvencions per a aquesta quantitat suma al voltant d'1.300.000 euros, mentre que la quantitat prevista per a aquest nou Leader és de tot just uns 700.000 euros. Per tant, tal com ha passat en les darreres convocatòries, no es podrà cobrir la quantitat total sol·licitada pel conjunt dels aspirants.
El Consorci Alt Urgell-Cerdanya s'encarrega ara d'analitzar tots els expedients i valorar quins s'adiuen millor als requisits i quina subvenció poden rebre. El màxim possible de subvenció a què poden aspirar és del 40% del cost previst, tot i que en la majoria de casos el percentatge aprovat acaba sent del 25%.

Es preveu que el mes vinent ja es conegui les propostes que passin els primers filtres i que a l'abril ja es faci públic el percentatge de subvenció per als expedients que hagin estat aprovats. El pla Leader prioritza els projectes que generin activitat i llocs de treball en nuclis rurals amb poca població.

El Pirineu avui