IPCENA DENUNCIA DAVANT LA CE QUE ES VULGUI EXPULSAR L’ÓS GOIAT – Pallars, 04-09-18