Els Pallars, 25 de setembre 2017: FINALITZA EL PROGRAMA D’INSERCIÓ I FORMACIÓ D’ATURATS

Els Pallars, 25 de setembre 2017: SORT RETIRA ELS VEHICLES ABANDONATS DE LA VIA PÚBLICA

Els Pallars, 25 de setembre 2017: SORT RETIRA ELS VEHICLES ABANDONATS DE LA VIA PÚBLICA

Els Pallars, 22 de setembre 2017: FINALITZA L’ACTUACIÓ FORESTAL DE “PROJECTE BOSCOS”