A VOTACIÓ EL CANVI DE NOM DEL PASSEIG JOSEP BORRELL DE LA POBLA – Pallars, 10-09-18

ACCÉS AL SANTUARI D’ARBOLÓ PEL CAMÍ DE GERRI DE LA SAL – Pallars, 07-09-18

IPCENA DENUNCIA DAVANT LA CE QUE ES VULGUI EXPULSAR L’ÓS GOIAT – Pallars, 04-09-18