Els Pallars, 19 de juliol 2017: 54È RAL·LI INTERNACIONAL DE LA NOGUERA PALLARESA

Els Pallars, 19 de juliol 2017: 54È RAL·LI INTERNACIONAL DE LA NOGUERA PALLARESA