Els Pallars, 21 de juliol 2017: FESTIVAL ESBAIOLA'T OFEREIX QUATRE DIES DE TEATRE

Els Pallars, 21 de juliol 2017: FESTIVAL ESBAIOLA’T OFEREIX QUATRE DIES DE TEATRE

Els Pallars, 21 de juliol 2017: ARRIBA AL LLAC SANT ANTONI NOVES MODALITATS ESPORTIVES

Els Pallars, 21 de juliol 2017: ARRIBA AL LLAC SANT ANTONI NOVES MODALITATS ESPORTIVES

Els Pallars, 19 de juliol 2017: 54È RAL·LI INTERNACIONAL DE LA NOGUERA PALLARESA

Els Pallars, 19 de juliol 2017: 54È RAL·LI INTERNACIONAL DE LA NOGUERA PALLARESA